Skip to main content
All Posts By

burgersaanzet-wp-admin

De Achthoek

By Community building

De Achthoek is een huis in Harelbeke waar vier personen met een psychische kwetsbaarheid een thuis kunnen vinden met ondersteuning op maat. De Achthoek gaat met elke bewoner een heel persoonlijk traject aan waarbij voldoende houvasten uitgebouwd worden en samen toegewerkt kan worden naar zelfstandig wonen, aan het werk gaan, … Dergelijke ondersteuning op maat kan heel divers zijn, bv. therapeutische gesprekken, begeleiding naar artsen, OCMW, vrije tijdsinitiatieven, arbeidstraject, stimuleren van een opleiding… Bewoners kunnen rekenen op een omkadering van ongeveer 3u per werkdag in huis en 24/7 telefonische permanentie door geschoolde vrijwilligers (meestal psychologen) en stagiairs die de lacaniaanse psychoanalyse als oriëntatie hebben. De Achthoek streeft naar een woonverblijf van maximaal 3 jaar.

BEZOEK HUN SITE

ZoJong

By Lotgenotennetwerk

Welkom bij ZoJong; de eerste organisatie voor jonge mantelzorgers! Jonge mantelzorg? Say what?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien in een gezin met een ouder, broer, zus of familielid die een ziekte, beperking, verslaving of psychische problematiek heeft. Hierdoor is de opvoeding vaak anders en krijgen ze kleine en grote verantwoordelijkheden. Dit kan zijn: naar de winkel gaan, koken, poetsen, opruimen, medicatie geven, … Ook als je je mama of papa emotionele steun geeft of je erg veel zorgen maakt, ben je een jonge mantelzorger!

ZoJong is het eerste online platform waar jonge mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, verhalen, tips en zoveel meer. Ont-moeten is hun motto! Zo heeft ZoJong als missie de kwaliteit van leven te verhogen voor jonge mantelzorgers via (h)erkenning, ondersteuning en begeleiding. Dit met als doel bij te dragen aan een maatschappijbeeld waar elke jonge mantelzorger in België zich gedragen, gezien en ondersteund voelt. Ik hoor je denken: ‘Voor wie is hun aanbod dan beschikbaar?’. Wel, voor iedereen! Zowel voor jonge mantelzorgers, professionals, leerkrachten, … Iedereen die iets te maken heeft met jonge mantelzorg(ers) is welkom :)!

BEZOEK HUN SITE

Ensemble

By Community building

Bienvenue chez Ensemble! Een krachtcentrale voor creatieve verbindingen in het Citadelpark te Gent waar werkelijk iedereen welkom is. Om te ontmoeten en te verbinden. Een plek om helemaal jezelf te zijn en te creëren, repeteren, participeren of gewoon genieten van het creatieve aanbod van dit bonte Ensemble. 

Zo kan je Jardin Ensemble ontdekken in de Natuurstraat in de Gentse Plantentuin en de ontwikkelingen volgen in de kweekruimte in het Citadelpark. Verder geeft Jardin Ensemble workshops, tips en tricks rond duurzaam stijlvol leven en gezond lokaal genieten. Want natuur maakt gezond! Elke woensdag van 17 tot 20 uur en zondag van 14 tot 18 uur ben je dan weer van harte welkom in Salon Ensemble; een gastvrije ruimte met een kop koffie en luisterend oor. Voorts is Studio Ensemble druk in de weer om twee goed geïsoleerde en geëquipeerde repetitieruimtes in te richten en geeft Atelier Ensemble artiesten onderdak en pakt uit met exposities en kunstprojecten. Als kers op de taart opent Café Ensemble opent de deuren op zonnige dagen voor een picknick in het park. 

Ensemble brengt het beste uit het park en haar bezoekers naar boven en naar buiten!

BEZOEK HUN SITE

Home-Start Vlaanderen

By Buddywerking

Home-Start Vlaanderen biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie, van bij de zwangerschap tot 12 jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en opvoedingsvaardigheden van de ouders, werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociaal netwerk en talenten van de gezinsleden en wordt er actief ingezet op het verkennen van de grondrechten. 

Home-Start gelooft dat sociale steun en een sterk netwerk in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Tijdens een Home-Start traject ervaren kinderen, jongeren en hun ouders hoe ze hun sterke kanten en sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze veel voorkomende, lichte problemen die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.

BEZOEK HUN SITE

Magenta

By Lotgenotennetwerk

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het je allemaal wat te veel wordt? Dat je er alleen voor staat? Of dat niemand jou begrijpt? Misschien voelt het soms aan dat je de enige bent met een bepaald probleem en/of ervaring. Weet dan dat je niet de enige bent! Weet dat het kan helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat er veel kracht schuilt in peer support; in het samenkomen van mensen met een gedeelde of vergelijkbare levenservaring. Zo krijg je de kans elkaar te vinden, te vatten en te steunen. Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Door het organiseren van informatieve workshops en inspirerende gesprekken creëren ze een context waar ieders hart gelucht kan worden bij mensen die iets gelijkaardig meemaken, waar je eigen kracht ontdekt kan worden en je weerbaarheid  versterkt kan worden.  De werk-leven-balans is al een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met gezonde kinderen.  Een zorg-werk-leven-balans vinden is nog veel complexer. Magenta wilt ouders  en professionelen hierin ondersteunen met een uniek vormingsaanbod.  Dit met als doel elkaar te ondersteunen bij het in eigen handen nemen van ieders leven en het uitstippelen van een weg op maat. Meer specifiek biedt Magenta workshops aan voor ouders van kinderen van 0 tot 14 jaar over balans zorg-werk-leven, samenwerking met hulpverleners en artsen en teamwerk met familie, vrienden, vrijwilligers, … . Voor ouders van kinderen van 15 tot 25 jaar gaan de workshops over schakelen bij meerderjarigheid en toekomstsporen.

Eigen Kracht Centrale

By Persoonlijk netwerk

Als we het even moeilijk hebben, dan delen we dat liever niet. Daar willen we niemand mee lastig vallen of we schamen ons een beetje. Wist je dat 60% van de mensen in zo’n situatie niemand om hulp vraagt? Echter, ervaring leert dat we gemiddeld wel 12 mensen om ons heen hebben die met ons willen denken, die met ons willen meezoeken naar oplossingen. Maar hoe krijg je al deze mensen bij elkaar, om samen na te denken over oplossingen die jou zouden kunnen helpen? Mogelijk kan een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) daarbij helpen! Dit is een bijeenkomst waarbij mensen uit iemands eigen omgeving samengebracht worden om een plan te maken. Hier gaat het om familie, vrienden, buren, …: iemands netwerk of kortom; die mensen die je er graag bij hebt. In het plan staat wat het netwerk zelf zal doen – de eigen krachten die ze willen inzetten – en waar ze graag professionele hulp wensen. Een vrijwilliger van de Eigen Kracht Centrale (een Eigen Kracht-coördinator) helpt dit alles te organiseren, maar gaat hierbij niet in op de inhoud. Zo is het mogelijk om je eigen plan te maken, samen met de mensen die jij kiest en verder zelf te bepalen hoe dit zal verlopen. Door samen te denken, te beslissen en te doen. Door je eigen toekomst in handen te nemen. Het kan!

BEZOEK HUN SITE

“Ik heb heel in het begin wel twijfels, wel weerstand, gehad om een Eigen Kracht-conferentie te starten, maar ik had zoiets van: ‘Als ik dit start, dan rond ik dit ook af!’ En door volledig het proces mee te willen doen en effectief te hebben gedaan, voel je ook echt dat je je eigen kracht in handen hebt. Ook al tijdens het proces. Bovendien is iedereen altijd krachtiger dan die zelf denkt, je moet hier alleen in leren én durven geloven. Dat heeft EK© echt voor mij gedaan, mij in mijn eigen kracht laten geloven.”

quote van een kernpersoon waarvoor in 2019 een Eigen Kracht-conferentie werd gehouden