Skip to main content
Category

Community building

Het Buurtpunt

By Community building

Het Buurtpunt in Nijlen biedt dicht bij huis een plek waar iedereen welkom is en waar ruimte is voor spontane ontmoeting. In dorpen of wijken waar je elkaar niet langer kan ontmoeten bij de bakker of slager of aan de bushalte, brengen buurtpunten kansen op sociaal contact, op goederen of diensten dicht bij huis. Een buurtpunt kan spontane ontmoetingen terugbrengen tussen mensen met een verschillende achtergrond, en zorgt voor minder eenzaamheid.

BEZOEK HUN SITE

De Babbelbus

By Community building

De Babbelbus is een sociaal initiatief. Als mobiele ontmoetingsplaats staat ze helemaal in het teken van dromen, verbinding en hoop. Naast een keuken, salon en buitenterras is de bus uitgerust met inhoudelijk materiaal waarbij iedereen gestimuleerd wordt om zichzelf en elkaar beter te leren kennen.

“Onze babbelbus is een soort van buurthuis op wielen waar mensen uit de buurt vrij kunnen binnenstappen en met elkaar babbelen bij een gratis kopje koffie of een kom verse soep met balletjes”, zegt Eva Gilis van vzw Samen Plannen uit Arendonk.

Achter elke huisgevel schuilt een verhaal. Het doelpubliek is iedereen, maar vooral kansarmen, daklozen, alcoholverslaafden, mensen met een burn-out, gevangenen, geïnterneerden of mensen meteen beperking. Vaak gaat het om mensen die al bij diverse hulpinstanties aanklopten, maar toch nog altijd door de mazen van het net vallen.”

BEZOEK HUN SITE

Zorgvuldige zorgzoekers

In het jargon worden ze ‘zorgwekkende zorgmijders’ genoemd. “Wij noemen ze liever ‘zorgvuldige zorgzoekers’: mensen die gewoon nog niet gevonden hebben wat ze zoeken. En precies daarin onderscheiden wij ons van andere sociale verenigingen. Bij ons is iedereen welkom, zonder afspraak, zonder uitsluiting, zomaar en gratis. Wij noemen onszelf daarom ook geen hulpverleners, maar hoopverleners. Onze aanpak is basic: we vragen gewoon waar de mensen nog van dromen. Daarna zoeken we samen uit hoe we die droom kunnen realiseren en maken we daar samen werk van. Zo geven we hen weer hoop op een gelukkig leven.”

Hecht Arendonk

By Community building

(H)echt Arendonk is een netwerk van mensen waar elke inwoner van Arendonk kan bij aansluiten. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of opleiding.

In dit netwerk ontmoeten, helpen en steunen de deelnemers elkaar op velerlei manieren: door hand- en spandiensten, een gezellige babbel, een groepsuitje, een luisterend oor, een gouden raad….

BEZOEK HUN SITE

Er gebeurt heel wat binnen (H)echt Arendonk.

Uitwisseling van vraag en aanbod, werkgroepen, leuke en leerzame activiteiten, maandelijkse groepsbijeenkomsten.

Er zijn één op één contacten, contacten in kleine groepjes, formele en informele samenkomsten, echte werkvergaderingen en koffiekletsmomenten. Dit alles krijgt vorm in een dialoog tussen kerngroep en deelnemers.

Er mogen zijn met je ganse hebben en houden en dit kunnen/mogen inzetten zorgt voor een sterke verbondenheid.

Wederkerigheid

Belangrijkste werkingsprincipes zijn de ‘wederkerigheid’ en het vertrekken vanuit de mogelijkheden van de deelnemers. Binnen (H)echt Arendonk kan je zowel geven als vragen, en wordt er gezocht naar een balans hierin. We hanteren niet zozeer het principe ‘voor wat hoort wat’ maar streven naar een evenwicht binnen het netwerk zelf. We geloven er in dat ieder van ons altijd wel iets te bieden heeft, als ook soms iets nodig heeft en dit kan inzetten binnen het netwerk. Allemaal gratis en uit vrije wil.

Circuit Sortie

By Community building

Circuit Sortie brengt mensen met en zonder beperking samen.

Mensen kunnen  aangeven welk plekje ze het meest missen. Misschien zijn er anderen mensen die het ook missen of waar anderen ook wel graag eens naartoe willen.

Je deelt je favoriete plekje en vertelt waarom je het zo leuk vindt. Je plekje verschijnt op de website zodat anderen er op kunnen reageren. Iedereen die jouw plekje ook leuk vindt, kan contact opnemen. Circuit Sortie brengt jullie in contact om kennis te maken via  (video)chat of telefoon en als het klikt samen op stap te gaan naar jullie plekje.

Zoek dus tussen alle plekjes naar eentje waar jij graag naartoe wil of voeg zelf een plekje toe. Zo krijg je de kans om nieuwe mensen te leren, een fijne babbel te doen en later misschien af te spreken.

BEZOEK HUN SITE

Sint-Pieters-Deelt

By Community building

Sint-Pieters Deelt wil samen met inwoners, het delen van goederen en diensten in Sint-Pieters stimuleren. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd maar Sint-Pieters Deelt ondersteunt vooral ook initiatieven van inwoners die binnen het thema delen vallen. Zo zijn er naaiclubs, geefpleinen, repaircafés, ruilbeurs…

BEZOEK HUN SITE

Sint-Pieters Eet

Elke woensdag wordt er voor én door Sint-Pieters gekookt! Er wordt samen gekookt, samen gegeten en nadien wordt samen de afwas gedaan. Enkele bedrijven in Sint-Pieters ondersteunen dit project en vrijwilligers uit Sint-Pieters halen ‘resteten’ op. Iedereen is er welkom om mee te doen of mee te eten.

 

Naaiclub Pim Pam Peuz

Naaiclub Pim Pam Peuz komt elke donderdagavond samen in het buurtcentrum. Er wordt samen kledij hersteld maar voorop staat een gezellige babbel in een leuke sfeer.

Bras dessus bras dessous vzw

By Community building

Arm in arm, samen goed verouderen! De VZW Bras dessus Bras dessous streeft naar een humanere, solidaire samenleving die senioren actief houdt door hen de middelen te geven om zich te engageren en te ontwikkelen. Zo willen ze thuiswonende ouderen uit hun isolement halen met de hulp van vrijwilligers en buurtbewoners. Op deze manier draagt het project bij aan buurtnetwerken van solidariteit, over leeftijdsgrenzen heen. Meer concreet spenderen vrijwilligers en buren enkele uren per week aan het helpen van een kwetsbare en minder mobiele buur door bv. en boodschap te doen, de planten water te geven, een babbeltje te slaan, … Bovendien zorgen ze ervoor dat de oudere opgenomen wordt in het buurtnetwerk door hen te informeren en betrekken bij de activiteiten die er in de buurt plaatsvinden.

BEZOEK HUN SITE

“Door een plek te creëren die bevorderlijk is voor ontmoeting, blijven Miro en BdBd het bewustzijn van het isolement van senioren vergroten", legt Céline Rémy uit. Onder koffie, thee en een paar koekjes mengen de generaties zich, praten met elkaar en leren elkaar kennen elkaar.” Door onze aanwezigheid ontstaat er een bepaalde dynamiek in de buurt, vervolgt ze. Soms kost het proces tijd. Sommigen onderzoeken, aarzelen, komen dan tot rust... vaak langer dan verwacht! Anderen komen met zelfgemaakte taarten om te delen. Weer anderen brengen vrienden mee.”

quote uit La Libre (Van Vyve, 2018).

Cabane Banane

By Community building

Cabane Banane is een zomerse burenbar voor en door buren van de Gentse stationsbuurt Zuid, de parochie Sint-Pieters-Buiten. Samen creëren ze een warme plek waar de buurt samenkomt. Waar ze elkaar ontmoeten. Waar dingen ontstaan. Je kan hen deze zomer terugvinden op de UGent Campus Sterre, rechts van het S5 gebouw. Te voet of met de fiets neem je het paadje links van het tankstation/carwash op de Sterre.

“Waarom doen jullie dat? Een hele zomer zijn jullie druk bezig, volgen alles op, motiveren buren om zich te engageren, zijn jullie in de weer met bestellingen, met afspraken maken, met opruimen, met klaarzetten, met opendoen en afsluiten? Ewel, omdat we het graag doen. Niets meer of niets minder dan dat. Soms is ’t inderdaad eens sleuren en trekken. Soms gebeurt er eens iets dat je liever niet ziet gebeuren. Soms is ’t wel eens lastig: “Verdorie, er staat maar een iemand op de lijst, ik zal er mij ook opzetten”. Maar, over ’t algemeen is ’t zeer plezant om dit te doen. En alleen lukt het niet. Samen wel. Wat voor een fijne mensen wonen er toch in onze wijk.”

BEZOEK HUN SITE

Enchante

By Community building

Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken. Echter, voor veel mensen zijn eenvoudige diensten niet vanzelfsprekend. Daar brengt Enchanté verandering in! Zij zijn een netwerk van hartelijke handelaars, sociale organisaties en sympathieke klanten die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft. Van een glas water tot een plek om je rugzak even achter te laten, van een haarknipbeurt tot een ruimte waar je kan uitrusten. Het netwerk is voor iedereen toegankelijk en creëert zo de mogelijkheid tot ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet hadden leren kennen. Enchanté! 

BEZOEK HUN SITE

“Er zijn voorzieningen voor daklozen of mensen met psychische problemen. Maar dan zitten daklozen onder de daklozen. Ze hebben behoefte aan een plek waar ze mens kunnen zijn onder de mensen. Dankzij Enchanté kan dat.”

Ambassadeur Natacha

Trivelo

By Community building

TriVelo is een fietstaxidienst voor minder mobiele personen in Gent. Passagiers worden met een riksja of rolstoelfiets opgehaald door de fietsers. Die laatste zijn vrijwilligers, een mix van nieuwkomers en minder nieuwe Gentenaars. TriVelo wil vereenzaming van senioren tegengaan, integratiedrempels voor nieuwkomers verlagen en connectie tussen verschillende gemeenschappen bevorderen. 

BEZOEK HUN SITE

“We maken verplaatsingen mogelijk die anders simpelweg niet zouden doorgaan. Zo brengen we een koppel elke vrijdagochtend naar de markt. Na de lunch pikken we hen weer op. Het is niet ver, maar fysiek lukt dat niet meer voor hen. Hetzelfde verhaal bij een vrouw die haar man gaat bezoeken in een woonzorgcentrum 500m verder in de straat. Onze vrijwilligers brengen haar drie namiddagen in de week naar het woonzorgcentrum: een prima en betaalbare oplossing. We halen die mensen echt uit hun kot, en uit de eenzaamheid.”

Liesbet

De Achthoek

By Community building

De Achthoek is een huis in Harelbeke waar vier personen met een psychische kwetsbaarheid een thuis kunnen vinden met ondersteuning op maat. De Achthoek gaat met elke bewoner een heel persoonlijk traject aan waarbij voldoende houvasten uitgebouwd worden en samen toegewerkt kan worden naar zelfstandig wonen, aan het werk gaan, … Dergelijke ondersteuning op maat kan heel divers zijn, bv. therapeutische gesprekken, begeleiding naar artsen, OCMW, vrije tijdsinitiatieven, arbeidstraject, stimuleren van een opleiding… Bewoners kunnen rekenen op een omkadering van ongeveer 3u per werkdag in huis en 24/7 telefonische permanentie door geschoolde vrijwilligers (meestal psychologen) en stagiairs die de lacaniaanse psychoanalyse als oriëntatie hebben. De Achthoek streeft naar een woonverblijf van maximaal 3 jaar.

BEZOEK HUN SITE