Skip to main content

Workshop Vrijwillig engagement anders bekeken

Vrijwillig engagement is in onze samenleving van onschatbare waarde. Dat bleek de voorbije jaren nog maar eens tijdens de coronacrisis. Naast een goed draaiende hulp- en zorgverlening is er ook nood is aan engagement van burgers ten opzichte van elkaar. Deze vrijwillige, wederzijdse betrokkenheid is het fundament van elke goed draaiende samenleving.

Soms wordt dit engagement geformaliseerd in de vorm van vrijwilligerswerk, soms is deze vrijwillige betrokkenheid van mensen zeer informeel en vraagt ze om een andere omkadering en ondersteuning. Deze workshop gaat in op de vraag hoe je als burger, burgerinitiatief of organisatie omgaat met dit vrijwillig engagement?

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze workshop staan we stil bij de vraag waarom jouw initiatief of organisatie werkt met vrijwilligers of vanuit vrijwillig engagement. Wat is de meerwaarde van dit vrijwillig engagement? Vervolgens keren we het perspectief op vrijwillig engagement om en kijken we naar waarom vrijwilligers en burgers doen wat ze doen. Vanuit deze oefeningen bekijken we samen wat de consequenties zijn om dit vrijwillig engagement te waarderen, faciliteren en ondersteunen.

Wat neem je mee naar huis?

Op het einde van deze workshop heb je inzicht in:

  • de meerwaarde van vrijwillig engagement en de betrokkenheid van burgers binnen jouw eigen initiatief of organisatie
  • verschillende modellen om te kijken naar vrijwillig engagement en vrijwilligerswerk en manieren om daar binnen je eigen initiatief of organisatie mee aan de slag te gaan
  • de consequenties die deze eigen kijk heeft op het werven, waarderen, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers en vrijwillig engagement.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het persoonlijk netwerk van mensen, burgers en buurten in functie van de uitbouw van een meer zorgzame samenleving.

Door wie?

De begeleiding is in handen van Emilie Van Daele (emilie.vandaele@burgersaanzet.be) en Geertrui Vandelanotte (geertrui.vandelanotte@burgersaanzet.be) Je kan hen ook contacteren voor meer informatie.

Praktisch

De eerstkomende datum ligt nog niet vast.

Houd deze pagina in de gaten als je interesse hebt.
Schrijf je ook zeker in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Deelnameprijs: 35 euro

Overschrijven op rekeningnummer BE82 7370 1766 6268 met vermelding van je naam en de gekozen workshop + datum.

Burgers en kleinschalige burgerinitiatieven kunnen steeds gratis deelnemen. Indien de standaarddeelnameprijs toch een belemmering vormt om deel te nemen, zoeken we graag samen een oplossing.