Skip to main content

Community building

Omringd zijn door directe familie en vrienden is van cruciaal belang in de uitbouw van een goed leven. Maar ook een plek hebben in de samenleving en omringd zijn door een ruimer netwerk van mensen draagt daartoe bij. Goed ingebed zijn in een buurt, dorp, gemeenschap biedt tal van voordelen: je kent elkaar, maak een praatje, doet samen al eens leuke dingen en helpt elkaar als dat nodig is.

In een zorgzame gemeenschap zou je ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften, comfortabel moeten kunnen wonen en een goed leven moeten kunnen leiden.

In een zorgzame gemeenschap zou je als burger ook mee betrokken moeten worden in de uitbouw van die buurt.

Maar zo een zorgzame gemeenschap of community is niet overal een evidentie. Soms bestaan er weinig connecties tussen mensen, zijn er weinig kansen tot ontmoeting, staan de infrastructuur van de wijk of andere sociale problemen in de weg.

Community building kan dan een vruchtbare piste zijn om het sociaal kapitaal in gemeenschappen naar boven te brengen. Het is een netwerkversterkend model waarbij sterk het accent gelegd wordt op actieve participatie van alle betrokkenen én op het bouwen aan relaties tussen burgers en buurtbewoners. 

Daarnaast is het zinvol om als lokaal bestuur of zorgnetwerk na te denken hoe je die burger ook laat participeren in het beleid rond zorg in al zijn varianten. Maar ook dat is niet eenvoudig en vraagt een herdenken van onze klassieke vergader- en overlegcultuur.

Wil je als vereniging, vrijwilligersorganisatie of lokaal bestuur inzetten op community building? Dan kan de ervaring en expertise van Lus vzw en Eigen Kracht Centrale inspiratie bieden.

Buurtgroepen

Interesse in het samenbrengen van mensen uit eenzelfde buurt op een manier waarbij iedere deelnemer zichzelf kan zijn en geniet van het samen zijn met elkaar?

Geïnspireerd door het concept KeyRing bouwde Lus vzw expertise op rond hoe je mensen in een veilige, gastvrije context kan samenbrengen mét een vrijwilliger die subtiel oog heeft voor de zichtbare en onzichtbare drempels die overwonnen moeten worden. Zelf interesse om zo’n kleinschalige, veilige communities op lokaal niveau uit te bouwen?  Neem zeker contact op!

Gemeenschapsopbouw

Vanuit BurgersAanZet bieden wij workshops en ondersteuning op maat aan lokale besturen, verenigingen en organisaties, eerstelijnszones, enz die op zoek zijn naar hoe ze de buurt mee kunnen betrekken in het bouwen aan een zorgzame buurt.  

Je kan ook bij ons terecht voor het faciliteren van buurtsamenkomsten waarbij alle betrokkenen (zowel bewoners, organisaties , gemeente diensten als eventueel overheden) gezien worden als bron van mogelijke oplossingen en een stem krijgen in het maken van een plan. Deelnemers worden ondersteund om hun visie te geven op mogelijkheden en valkuilen en zo samen de regie te houden over hun wijk of buurt