Skip to main content

BurgersAanZet streeft naar een zorgzame samenleving waar iedereen een plek heeft.

BurgersAanZet streeft naar een zorgzame samenleving waar iedereen een plek heeft

Een samenleving die oog heeft voor de talenten en krachten van mensen, met respect voor verscheidenheid.

Een samenleving die betrokken is op elkaar en die het gewone zorg dragen koestert.

Een samenleving waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor die onderlinge samenhang en van daaruit ook actie onderneemt, als burger, als buur, als mens.

Een samenleving waar burgers veel meer aan zet komen:

  • in het in handen nemen van hun eigen leven en hulpverleningstraject
  • als naaste betrokkene en mantelzorger
  • als vrijwilliger
  • maar ook met betrekking tot het uittekenen van beleid rond dit alles.

Bouw jij hier ook aan mee?

BurgersAanZet wil je inspireren en goesting doen krijgen om in je buurt, gemeente of stad burgers veel meer te betrekken in kleine en grote initiatieven rond zorgzaamheid. Initiatieven vertrekkend van vrijwillige betrokkenheid van burger naar burger.