Skip to main content

Workshop Iedereen welkom in jouw vereniging?

Een bloeiend verenigingsleven draagt bij aan ons sociaal weefsel, zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien, anderen kunnen ontmoeten, een leuke tijd beleven… . Iedereen zou de kans moeten hebben deel te nemen of als vrijwilliger bij te dragen aan het verenigingsleven. Toch stellen we vast dat mensen in kwetsbare situaties vaak geen deel uitmaken van deze initiatieven. Op één of andere manier geraken ze er niet, terwijl ook zij nood hebben aan ontmoeting en verbinding en graag hun steentje bijdragen.

Heel wat verenigingen zijn bereid inspanningen te leveren en doen hun best hun werking open te stellen voor iedereen. Veel drempels zijn in kaart gebracht, maar toch lukt het niet altijd om ook mensen in kwetsbare situaties deel te laten uitmaken van het verenigingsleven of te laten participeren als vrijwilliger.

Wil jouw vereniging of organisatie graag mensen in kwetsbare situaties welkom heten en betrekken? Misschien heb je al één en ander geprobeerd, misschien bereik je reeds mensen in kwetsbare situaties maar wil je graag een tandje bijsteken? Of misschien heb je geen idee waar te beginnen? Dan is deze workshop beslist iets voor jou en je vereniging.

Wat mag je verwachten?

Tijdens de workshop krijg je inspiratie over hoe je mensen in kwetsbare situaties welkom kan heten en betrekken in je vereniging of organisatie. Je krijgt ook de kans eigen vragen en kwesties te formuleren. Samen met anderen reflecteer je kritisch over de eigen werking. Je ontwikkelt samen nieuwe ideeën, zoekt met de input van alle betrokkenen naar oplosssingen en gaat naar huis met een eerste plan van aanpak om jouw uitdagingen aan te gaan.

Wat neem je mee naar huis?

Op het einde van deze workshop heb je inzicht in:

 

  • welke kansen en drempels er zijn die iemand ervaart in jouw vereniging.
  • wat ‘werkende elementen’ zijn om iemand welkom te heten.
  • vier strategieën die gehanteerd worden om mensen in kwetsbare situaties te bereiken en te betrekken.
  • een eerste plan van aanpak om met jouw vereniging aan de slag te gaan.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers(coaches) die actief zijn in een vrijwilligerswerking en die instaan voor de rekrutering, onthaal, coaching van vrijwilligers.

Door wie?

De begeleiding is in handen van Emilie Van Daele (emilie.vandaele@burgersaanzet.be). Je kan haar ook contacteren voor meer informatie.

Praktisch

De eerstkomende datum voor deze workshop ligt nog niet vast.

Hou deze pagina in de gaten als je interesse hebt.
Schrijf je ook zeker in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Deelnameprijs: 35 euro

Overschrijven op rekeningnummer BE82 7370 1766 6268 met vermelding van je naam en de gekozen workshop + datum.

Burgers en kleinschalige burgerinitiatieven kunnen steeds gratis deelnemen. Indien de standaarddeelnameprijs toch een belemmering vormt om deel te nemen, zoeken we graag samen een oplossing.