Skip to main content

Persoonlijke competentieversterking

Mensen kansen geven om een bewustwordingsproces te gaan, te groeien, zich te ontwikkelen en vaardigheden te verwerven maakt hen sterker om hun leven kwaliteitsvol uit te bouwen.

Niet enkel professionelen moeten hiertoe kansen krijgen, in tegendeel. BurgersAanZet gelooft dat ook mensen in kwetsbare situaties, en mensen die een vrijwillig engagement opnemen die kansen moeten krijgen.

De partners van BurgersAanZet zetten al jarenlang in op workshops, leer- en uitwisselmomenten voor mensen 

  • die interesse hebben om (terug) voeling te krijgen met hun sterktes en talenten en willen nadenken over een goede zorg-werk-leven balans
  • die willen stilstaan bij thema’s als het belang van omringd te zijn en erbij horen
  • die tools en methodieken in de vingers willen krijgen om samen plannen te maken 
  • die op zoek zijn naar tips om in verbinding te komen met jezelf en de anderen, beter samen te werken met hulpverleners, enz.