Skip to main content

De stem van burgers versterken

Burgers zijn betrokken, op hun eigen leven en op dat van anderen. Vanuit hun eigen ervaring hebben ze een unieke kijk en stem die gehoord zou moeten worden. BurgersAanZet krijgt vaak de vraag vanuit organisaties, instellingen, beleid: ‘Hoe kunnen we burgers (meer) betrekken?’. De intentie om burgers te betrekken en de stem van burgers te laten klinken, is een intentie die we graag aanmoedigen.

Vanuit BurgersAanZet willen we samen zoeken hoe dit kan. Daarbij pleiten we graag voor de omkering: burgers moeten niet méér betrokken worden – ze zijn betrokken -, het zijn eerder organisaties, instellingen, beleidsorganen… die zich méér zouden moeten betrekken op waar burgers mee bezig zijn en wat hun beweegt. Wij pleiten niet voor het vormen of opleiden van burgers zodat die hun stem zouden kunnen laten horen in allerlei overlegorganen. De kracht van burgers ligt in hun eigen verhaal, ervaring en hun sterkte is misschien ook net hun kwetsbaarheid.

We pleiten eerder voor andere modellen waarin burgers mogen zijn wie ze zijn en waarin beroepskrachten gesensibiliseerd worden en nadenken over hoe de stem van burgers gewoon kan zijn en kan klinken.

De partners van BurgersAanZet zetten al jarenlang in op het versterken van de stem van burgers

  • door mensen samen te brengen in groepen die luisteren naar elkaars verhaal en ervaringen
  • door samen na te denken vanuit de kracht burgers en de netwerken die hen omringen
  • door burgers te ondersteunen in hun deelname aan overlegorganen

Vanuit deze verschillende ervaringen wil BurgersAanZet haar expertise delen.