Skip to main content

Buddy- of duowerking

Vlaanderen telt veel duo-werkingen. Met een duo- of buddywerking zoeken deelnemers en vrijwilligers samen hoe deelnemers weer kunnen deelnemen aan de samenleving en sociale relaties aan kunnen gaan. Een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een kwetsbaar persoon of gezin.

Wil je als vereniging, vrijwilligersorganisatie of lokaal bestuur inzetten op een buddy- of duowerking? Dan kan binnen BurgersAanZet de ervaring en expertise van Home-Start-Vlaanderen inspiratie bieden.

De duomethodiek

  • zet in op het uitbouwen van een relatie. Vaak een 1 op 1 relatie, maar soms ook van een vrijwilliger met een gezin.
  • vertrekt vanuit gelijkwaardigheid, wederzijds respect, openheid en vertrouwen.
  • heeft als doel maatschappelijke participatie te bevorderen. Mensen willen zich immers verbonden voelen, ergens bij horen, van betekenis kunnen zijn.
  • vertrekt van een specifieke (ondersteunings)vraag van de deelnemer en is meestal beperkt in tijd. 
  • is een voortdurend balanceren tussen verbinden en begrenzen, draagkracht en draaglast, presentie en interventie, nabijheid en distantie, geven en ontvangen.
  • betekent een boeiende en uitdagende zoek- en ontdekkingstocht tussen 2 mensen en een win-win zowel voor deelnemer als vrijwilliger