Skip to main content

Persoonlijke netwerkversterking

Wie weet waar jij goed in bent? Wie gaat er voor jou door het vuur? Aan wie vraag je raad als je twijfelt? Wie bel je als je een slechte dag achter de rug hebt?  Veel kans dat de antwoorden te plaatsen zijn onder de noemer ‘familie en vrienden’: je persoonlijke achterban, mensen die je kennen, die voor je opkomen.  Mensen voor wie je oké bent zoals je bent, die er zijn zonder voorwaarden.

Ieder van ons is beter af omringd door familie, vrienden en kennissen. Als klankbord, terugvalbasis, veilig nest. Maar ook om samen plannen te maken, een moeilijke situatie aan te pakken, te vieren en de gebeurtenissen van het leven te delen.

Sommige mensen missen deze achterban, soms zijn contacten verwaterd door een verhuis, echtscheiding, verandering van job, pensionering, enz. Bij anderen is er door een crisissituatie, een hulpverleningsnetwerk gemobiliseerd die -vaak onbewust- de regie en zelfbepaling van het gezin overneemt onder andere bij het maken van (zorg)plannen.

Wil je als vereniging, vrijwilligersorganisatie of lokaal bestuur inzetten op het versterken van persoonlijke netwerken van mensen? Dan kan de ervaring en expertise van Eigen Kracht Centrale en Lus vzw inspiratie bieden.

Samen plannen maken

Binnen BurgersAanZet is er expertise rond het co-creatief plannen maken met een groep mensen.  Op individueel niveau kan het gaan over het opstarten en ondersteunen van planningsprocessen met gezinsleden, familie, vrienden en kennissen.  Dit kan in situaties waar een voorliggende kwestie een plan vraagt zoals binnen een Eigen Kracht Conferentie, maar evengoed om samen na te denken over de toekomst.

Netwerkontwikkeling 

Netwerkontwikkeling is een proces waarbij je samen een beeld vormt van hoe iemand is ingebed.  Het is een gebeuren waarbij je vaak tot de essentie van iemands bestaan komt, waardoor het altijd – positief of negatief- een intensief gebeuren is.  Net daarom is het iets waar je niet onbezonnen aan begint en waar je voldoende tijd voor moet nemen en krijgen. Belangrijk is ook de vraag met welk doel je zo’n proces opstart, met welk mandaat en vanuit welke rol.

Vanuit BurgersAanzet zetten we onze expertise graag in wanneer je als vrijwilligersorganisatie en/of hulpverlener wil nadenken over je rol, je positie en het effect van je handelen op de persoon die je ondersteunt en op zijn of haar natuurlijk netwerk. Kijk hiervoor zeker naar ons aanbod van workshops rond dit thema. 

Persoonlijke netwerkversterking

Tot slot zetten Eigen Kracht Centrale en Lus vzw hun ervaring in het herstel en versterken van persoonlijke netwerken van mensen ook graag ten dienste voor wie hier rond aan de slag wil gaan.