Skip to main content

Persoonlijke netwerkversterking

Wie weet waar jij goed in bent? Wie gaat er voor jou door het vuur? Aan wie vraag je raad als je twijfelt? Wie bel je als je een slechte dag achter de rug hebt?  Veel kans dat de antwoorden te plaatsen zijn onder de noemer ‘familie en vrienden’: je persoonlijke achterban, mensen die je kennen, die voor je opkomen.  Mensen voor wie je oké bent zoals je bent, die er zijn zonder voorwaarden.

Ieder van ons is beter af omringd door familie, vrienden en kennissen. Als klankbord, terugvalbasis, veilig nest. Maar ook om samen plannen te maken, een moeilijke situatie aan te pakken, te vieren en de gebeurtenissen van het leven te delen.

Sommige mensen missen deze achterban, soms zijn contacten verwaterd door een verhuis, echtscheiding, verandering van job, pensionering, enz. Bij anderen is er door een crisissituatie, een hulpverleningsnetwerk gemobiliseerd die -vaak onbewust- de regie en zelfbepaling van het gezin overneemt onder andere bij het maken van (zorg)plannen.

Wil je als vereniging, vrijwilligersorganisatie of lokaal bestuur inzetten op het versterken van persoonlijke netwerken van mensen? Dan kan de ervaring en expertise van Eigen Kracht Centrale (EK©) en Lus vzw inspiratie bieden.

Klik hier voor meer concrete informatie over het aanbod

Samen plannen maken

Binnen BurgersAanZet is er expertise rond het co-creatief plannen maken met een groep mensen.  Op individueel niveau kan het gaan over het opstarten en ondersteunen van planningsprocessen met gezinsleden, familie, vrienden en kennissen.  Dit kan in situaties waar een voorliggende kwestie een plan vraagt zoals binnen een Eigen Kracht Conferentie, maar evengoed om samen na te denken over de toekomst.

Netwerkontwikkeling 

Netwerkontwikkeling is een proces waarbij je samen een beeld vormt van hoe iemand is ingebed.  Het is een gebeuren waarbij je vaak tot de essentie van iemands bestaan komt, waardoor het altijd – positief of negatief- een intensief gebeuren is.  Net daarom is het iets waar je niet onbezonnen aan begint en waar je voldoende tijd voor moet nemen en krijgen. Belangrijk is ook de vraag met welk doel je zo’n proces opstart, met welk mandaat en vanuit welke rol.

In het onderzoek van o.a. Kristien Nys (Kostet, I., Nys, K., Verhaegen, I. & Van Puyenbroeck, J. , 2018) wordt dieper ingegaan op diverse modellen om vanuit een hulpverleningsrelatie aan de slag te gaan met inventarisatie, analyse en netwerkontwikkeling.

Vanuit BurgersAanzet zetten we onze expertise graag in wanneer je als vrijwilligersorganisatie en/of hulpverlener wil nadenken over je rol, je positie en het effect van je handelen op de persoon die je ondersteunt en op zijn of haar natuurlijk netwerk. Kijk hiervoor zeker naar ons aanbod van workshops rond dit thema. 

Persoonlijke netwerkversterking

Tot slot zetten EK© en Lus vzw hun ervaring in het herstel en versterken van persoonlijke netwerken van mensen ook graag ten dienste voor wie hier rond aan de slag wil gaan.

Persoonlijke competentieversterking

Mensen kansen geven om een bewustwordingsproces te gaan, te groeien, zich te ontwikkelen en vaardigheden te verwerven maakt hen sterker om hun leven kwaliteitsvol uit te bouwen.

Niet enkel professionelen moeten hiertoe kansen krijgen, in tegendeel. BurgersAanZet gelooft dat ook mensen in kwetsbare situaties, en mensen die een vrijwillig engagement opnemen die kansen moeten krijgen.

De partners van BurgersAanZet zetten al jarenlang in op workshops, leer- en uitwisselmomenten voor mensen 

  • die interesse hebben om (terug) voeling te krijgen met hun sterktes en talenten en willen nadenken over een goede zorg-werk-leven balans
  • die willen stilstaan bij thema’s als het belang van omringd te zijn en erbij horen
  • die tools en methodieken in de vingers willen krijgen om samen plannen te maken 
  • die op zoek zijn naar tips om in verbinding te komen met jezelf en de anderen, beter samen te werken met hulpverleners, enz.

Meerdere BAZ-partners werkten de voorbije jaren een ruim aanbod uit voor vrijwilligers die aan de slag willen gaan met een bepaald model van netwerkversterking zoals een buddywerking.

Ga zeker kijken op de websites van de partnerorganisaties voor hun aanbod en concrete data!