Skip to main content

Workshop Burgers aan zet

Omringd zijn door ‘gewone’ mensen, erbij horen, het gevoel van betrokkenheid, iets kunnen betekenen voor een ander, … . Belangrijke zaken als we het hebben over welzijn en kwaliteit van leven. Het blijkt niet evident voor heel wat mensen. Goede hulpverlening is één ding, maar er is daarnaast ook behoefte aan een andere pijler. Een pijler die werkt aan het versterken van mensen, het verhogen van verbondenheid en betrokkenheid op elkaar en het vrijwillig engagement van burgers naar burgers. Deze workshop neemt je mee rond het belang van burgerbetrokkenheid binnen het brede thema van zorgzaamheid en netwerkversterking.

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze workshop gaan we in op de meerwaarde van burgers als volwaardige partners en staan we stil bij wat het allemaal betekent om samen te werken met burgers vanuit hun vrijwillige betrokkenheid. We gaan aan de slag met een aantal praktijkvoorbeelden en oefeningen die aangeven waar de winst zit om burgers aan zet te laten. Tot slot reiken we je een reeks modellen aan waarmee je aan de slag kan gaan, wil je burgers betrekken of ondersteunen bij het opzetten van zorgzame initiatieven.

Wat neem je mee naar huis?

Op het einde van deze workshop heb je inzicht in:

  • de meerwaarde van vrijwillig engagement en de betrokkenheid van burgers
  • de noodzaak aan een pijler waar wordt ingezet op verbondenheid en betrokkenheid op elkaar en waar vrijwillig engagement centraal staat
  • het belang van burgerparticipatie en de rol van burgers in de uitbouw van deze pijler
  • de essentie van kracht- en netwerkgericht vrijwilligerswerk
  • de positionering t.o.v. de professionele hulpverlening
  • de verschillende modellen van netwerkversterking en hun modaliteiten

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het persoonlijk netwerk van mensen, burgers en buurten in functie van de uitbouw van een meer zorgzame samenleving.

Door wie?

De begeleiding is in handen van Emilie Van Daele (emilie.vandaele@burgersaanzet.be) en Geertrui Vandelanotte (geertrui.vandelanotte@burgersaanzet.be) Je kan hen ook contacteren voor meer informatie.

Praktisch

De eerstkomende datum ligt nog niet vast.

Houd deze pagina in de gaten als je interesse hebt.
Schrijf je ook zeker in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Deelnameprijs: 35 euro

Overschrijven op rekeningnummer BE82 7370 1766 6268 met vermelding van je naam en de gekozen workshop + datum.

Burgers en kleinschalige burgerinitiatieven kunnen steeds gratis deelnemen. Indien de standaarddeelnameprijs toch een belemmering vormt om deel te nemen, zoeken we graag samen een oplossing.