Skip to main content

Screencasts

Zorgzame BurgersAanZet ontwikkelde verschillende screencasts om het belang van een zorgzame samenleving – waar naast een goed uitgebouwd professioneel ondersteuningscircuit ook het gewone zorgdragen voor elkaar een plaats heeft – te benadrukken.

Een eerste screencast gaat in op wat dit gewone zorgdragen nu precies betekent naast een goed uitgebouwd professioneel ondersteuningscircuit. Waar gaat het over? Welke initiatieven dragen daartoe bij? En hoe situeren het professionele netwerk en deze zorgzame initiatieven zich ten op zichte van elkaar?

Een tweede screencast focust op de rol van lokale besturen bij het ondersteunen van dit gewone zorgdragen voor elkaar. Welke zorgzame initiatieven zijn er in mijn stad of gemeente? Welke wil en kan je als gemeente ondersteunen? Op welke manier en wat heeft de gemeente hiervoor nodig?

Een derde screencast focust op de rol van de eerstelijnshulpverlening bij het erkennen, ondersteunen en zichtbaar maken van zorgzame initiatieven vanuit vrijwillig engagement. Wat zijn de sterktes van elk van deze pijlers? Waar ligt hun complementariteit? En hoe kunnen zij als gelijkwaardige pijlers samenwerken?