Skip to main content

Arm in arm, samen goed verouderen! De VZW Bras dessus Bras dessous streeft naar een humanere, solidaire samenleving die senioren actief houdt door hen de middelen te geven om zich te engageren en te ontwikkelen. Zo willen ze thuiswonende ouderen uit hun isolement halen met de hulp van vrijwilligers en buurtbewoners. Op deze manier draagt het project bij aan buurtnetwerken van solidariteit, over leeftijdsgrenzen heen. Meer concreet spenderen vrijwilligers en buren enkele uren per week aan het helpen van een kwetsbare en minder mobiele buur door bv. en boodschap te doen, de planten water te geven, een babbeltje te slaan, … Bovendien zorgen ze ervoor dat de oudere opgenomen wordt in het buurtnetwerk door hen te informeren en betrekken bij de activiteiten die er in de buurt plaatsvinden.

BEZOEK HUN SITE

“Door een plek te creëren die bevorderlijk is voor ontmoeting, blijven Miro en BdBd het bewustzijn van het isolement van senioren vergroten", legt Céline Rémy uit. Onder koffie, thee en een paar koekjes mengen de generaties zich, praten met elkaar en leren elkaar kennen elkaar.” Door onze aanwezigheid ontstaat er een bepaalde dynamiek in de buurt, vervolgt ze. Soms kost het proces tijd. Sommigen onderzoeken, aarzelen, komen dan tot rust... vaak langer dan verwacht! Anderen komen met zelfgemaakte taarten om te delen. Weer anderen brengen vrienden mee.”

quote uit La Libre (Van Vyve, 2018).