Skip to main content

(H)echt Arendonk is een netwerk van mensen waar elke inwoner van Arendonk kan bij aansluiten. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of opleiding.

In dit netwerk ontmoeten, helpen en steunen de deelnemers elkaar op velerlei manieren: door hand- en spandiensten, een gezellige babbel, een groepsuitje, een luisterend oor, een gouden raad….

BEZOEK HUN SITE

Er gebeurt heel wat binnen (H)echt Arendonk.

Uitwisseling van vraag en aanbod, werkgroepen, leuke en leerzame activiteiten, maandelijkse groepsbijeenkomsten.

Er zijn één op één contacten, contacten in kleine groepjes, formele en informele samenkomsten, echte werkvergaderingen en koffiekletsmomenten. Dit alles krijgt vorm in een dialoog tussen kerngroep en deelnemers.

Er mogen zijn met je ganse hebben en houden en dit kunnen/mogen inzetten zorgt voor een sterke verbondenheid.

Wederkerigheid

Belangrijkste werkingsprincipes zijn de ‘wederkerigheid’ en het vertrekken vanuit de mogelijkheden van de deelnemers. Binnen (H)echt Arendonk kan je zowel geven als vragen, en wordt er gezocht naar een balans hierin. We hanteren niet zozeer het principe ‘voor wat hoort wat’ maar streven naar een evenwicht binnen het netwerk zelf. We geloven er in dat ieder van ons altijd wel iets te bieden heeft, als ook soms iets nodig heeft en dit kan inzetten binnen het netwerk. Allemaal gratis en uit vrije wil.