Skip to main content

Het Buurtpunt in Nijlen biedt dicht bij huis een plek waar iedereen welkom is en waar ruimte is voor spontane ontmoeting. In dorpen of wijken waar je elkaar niet langer kan ontmoeten bij de bakker of slager of aan de bushalte, brengen buurtpunten kansen op sociaal contact, op goederen of diensten dicht bij huis. Een buurtpunt kan spontane ontmoetingen terugbrengen tussen mensen met een verschillende achtergrond, en zorgt voor minder eenzaamheid.

BEZOEK HUN SITE