Skip to main content

Een Warme Tuin is een volks- of gemeenschapstuin binnen de muren van een zorgvoorziening waar buurt- en dorpsbewoners komen tuinieren. Zo komen zij zonder drempelvrees in contact met de bewoners, die op hun beurt een zorgeloos contact hebben met de buitenwereld. Het is een nieuwe, andere vorm van vrijwilligerswerk waarbij de zorgvoorziening wordt een waardevol en geïntegreerd deel van de buurt en het dorp. Het initiatief is het resultaat van de gebundelde ervaringen van Landelijke Gilden vzw met betrekking tot het opstarten van een uit in, of samen met, een zorgvoorziening. Hier is telkens het sociale contact belangrijker dan de oogst want “van een tuin genieten doe je niet alleen”, aldus Marleen Van der Velden.

BEZOEK HUN SITE

Voorts tracht de vzw op deze manier tracht de tuin niet enkel als doel te beschouwen, maar evenzeer in te zetten als middel om te bouwen aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Met het concept van de Warme Tuin kan namelijk een vernieuwend antwoord geboden worden op de vraag naar volkstuinen, waar mensen onder begeleiding kunnen (leren) tuinieren door een niet-evidente locatie aan te bieden: de beschikbare ruimte binnen een zorgvoorziening. Bovendien blijkt uit ervaring dat een tuin op een laagdrempelige manier verschillende generaties en/of doelgroepen met elkaar kan verbinden. Zo brengt een Warme Tuin buurtbewoners en mensen in de zorg dichter bij elkaar, waarbij samen tuinieren, én samen genieten van de opbrengst vooropstaat.

Meer concreet worden voor het opstarten van een Warme Tuin zorgvoorzieningen aangesproken voor mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid, voor kwetsbare ouderen en voor jongeren in problematische leefsituaties. Vervolgens wordt er met vrijwilligers uit het dorp op zoek gegaan naar raakpunten met de voorziening tot ze elkaar vinden in activiteiten in en om de tuin. Zo werden er reeds 10 Warme Tuinen gerealiseerd, die bovendien elk anders en daarom uniek zijn. De ene tuin staat open voor iedereen, de andere blijft discreet omdat er getuinierd wordt met kwetsbare jongeren. Ook de activiteiten zijn divers: er wordt samen getuinierd, koffie gedronken, gepraat of gekookt. Echter, één ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk: ze werken verbindend!

“Ik kan het iedereen aanraden. Kijk eens rond in je buurt, ik ben zeker dat je veel warmte en vriendschap terugkrijgt als je iets samen kunt doen of delen. Is dit ook niet een beetje onze taak hier in deze maatschappij?”

Chantal Buysse, secretaris van Landelijke Gilde Dikkelvenne-Baaigem-Vurste.