Skip to main content

Als we het even moeilijk hebben, dan delen we dat liever niet. Daar willen we niemand mee lastig vallen of we schamen ons een beetje. Wist je dat 60% van de mensen in zo’n situatie niemand om hulp vraagt? Echter, ervaring leert dat we gemiddeld wel 12 mensen om ons heen hebben die met ons willen denken, die met ons willen meezoeken naar oplossingen. Maar hoe krijg je al deze mensen bij elkaar, om samen na te denken over oplossingen die jou zouden kunnen helpen? Mogelijk kan een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) daarbij helpen! Dit is een bijeenkomst waarbij mensen uit iemands eigen omgeving samengebracht worden om een plan te maken. Hier gaat het om familie, vrienden, buren, …: iemands netwerk of kortom; die mensen die je er graag bij hebt. In het plan staat wat het netwerk zelf zal doen – de eigen krachten die ze willen inzetten – en waar ze graag professionele hulp wensen. Een vrijwilliger van de Eigen Kracht Centrale (een Eigen Kracht-coördinator) helpt dit alles te organiseren, maar gaat hierbij niet in op de inhoud. Zo is het mogelijk om je eigen plan te maken, samen met de mensen die jij kiest en verder zelf te bepalen hoe dit zal verlopen. Door samen te denken, te beslissen en te doen. Door je eigen toekomst in handen te nemen. Het kan!

BEZOEK HUN SITE

“Ik heb heel in het begin wel twijfels, wel weerstand, gehad om een Eigen Kracht-conferentie te starten, maar ik had zoiets van: ‘Als ik dit start, dan rond ik dit ook af!’ En door volledig het proces mee te willen doen en effectief te hebben gedaan, voel je ook echt dat je je eigen kracht in handen hebt. Ook al tijdens het proces. Bovendien is iedereen altijd krachtiger dan die zelf denkt, je moet hier alleen in leren én durven geloven. Dat heeft EK© echt voor mij gedaan, mij in mijn eigen kracht laten geloven.”

quote van een kernpersoon waarvoor in 2019 een Eigen Kracht-conferentie werd gehouden