Skip to main content
Category

Buddywerking

Heide Atelier vzw

By Buddywerking

Heide Atelier is een vzw en ouderinitiatief dat haar ambachtelijk ijs maakt en verkoopt om de begeleiding van jongeren met een beperking te financieren.

Wij begeleiden in ons atelier jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel of met autisme (18+) die tussen wal en schip vallen: ze horen niet thuis in een instelling, maar kunnen ook niet naar het reguliere werkcircuit.

Bij ons trainen we ze verder op hun tempo en met hun mogelijkheden. Zo werken we aan een groeitraject richting integratie.

BEZOEK HUN SITE

All you need is hope ... and ice cream!

Heide Atelier

Ik zat al 2 jaar in een depressie. Heide Atelier heeft me een nieuwe kans gegeven.

Amber

Ietstof

By Buddywerking

Ietstof vzw, de plek waar jongeren in zichzelf gaan geloven
Ietstof vzw is een atelier dat duurzame mode maakt en verkoopt.
De kledingstukken worden gemaakt door jongeren tijdens hun stage, die doorheen het productieproces ondervinden wat ze graag doen. Oprichtster Fadime Tezerdi is ervan overtuigd is dat dit de manier is om het vuur terug aan te wakkeren bij de jeugd die soms op jonge leeftijd al uitgeblust lijkt.

BEZOEK HUN SITE

Op zoek naar passie

“Ik zie zoveel misgaan in het onderwijs en wil het anders doen,”  vertelt de vurige Fadime Tezerdi.

“Nog steeds worden jongeren gedemotiveerd omdat hun inspanningen  niet in de juiste eindtermen passen of omdat ze in een richting geduwd  worden die niet bij hen past.

Mijn passie is mode en met dit atelier wil ik jongeren helpen hun passie te vinden.

Wat ze écht graag doen en hen daarin versterken.

Is dat de winkel openhouden of de boekhouding doen, willen ze eerder ontwerpen of naaien, alles kan.”

Life isn't perfect, but your outfit can be

Fadime

Buddywerking ATK

By Buddywerking

Als we het even moeilijk hebben, dan delen we dat liever niet. Daar willen we niemand mee lastig vallen of we schamen ons een beetje. Wist je dat 60% van de mensen in zo’n situatie niemand om hulp vraagt? Echter, ervaring leert dat we gemiddeld wel 12 mensen om ons heen hebben die met ons willen denken, die met ons willen meezoeken naar oplossingen. Maar hoe krijg je al deze mensen bij elkaar, om samen na te denken over oplossingen die jou zouden kunnen helpen? Mogelijk kan een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) daarbij helpen! Dit is een bijeenkomst waarbij mensen uit iemands eigen omgeving samengebracht worden om een plan te maken. Hier gaat het om familie, vrienden, buren, …: iemands netwerk of kortom; die mensen die je er graag bij hebt. In het plan staat wat het netwerk zelf zal doen – de eigen krachten die ze willen inzetten – en waar ze graag professionele hulp wensen. Een vrijwilliger van de Eigen Kracht Centrale (een Eigen Kracht-coördinator) helpt dit alles te organiseren, maar gaat hierbij niet in op de inhoud. Zo is het mogelijk om je eigen plan te maken, samen met de mensen die jij kiest en verder zelf te bepalen hoe dit zal verlopen. Door samen te denken, te beslissen en te doen. Door je eigen toekomst in handen te nemen. Het kan!

BEZOEK HUN SITE

“Ik heb heel in het begin wel twijfels, wel weerstand, gehad om een Eigen Kracht-conferentie te starten, maar ik had zoiets van: ‘Als ik dit start, dan rond ik dit ook af!’ En door volledig het proces mee te willen doen en effectief te hebben gedaan, voel je ook echt dat je je eigen kracht in handen hebt. Ook al tijdens het proces. Bovendien is iedereen altijd krachtiger dan die zelf denkt, je moet hier alleen in leren én durven geloven. Dat heeft EK© echt voor mij gedaan, mij in mijn eigen kracht laten geloven.”

quote van een kernpersoon waarvoor in 2019 een Eigen Kracht-conferentie werd gehouden

Home-Start Vlaanderen

By Buddywerking

Home-Start Vlaanderen biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie, van bij de zwangerschap tot 12 jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en opvoedingsvaardigheden van de ouders, werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociaal netwerk en talenten van de gezinsleden en wordt er actief ingezet op het verkennen van de grondrechten. 

Home-Start gelooft dat sociale steun en een sterk netwerk in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Tijdens een Home-Start traject ervaren kinderen, jongeren en hun ouders hoe ze hun sterke kanten en sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze veel voorkomende, lichte problemen die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.

BEZOEK HUN SITE