Skip to main content

Vlaanderen kent de dag van vandaag veel prima voorzieningen voor mensen met een beperking.

De realiteit leert ons echter dat er vandaag ook ellenlange wachtlijsten zijn voor deze voorzieningen.

Daarom hebben wij, ouders van 9 kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking ons verenigd met als doel om zelf een nieuwe thuis te creëren voor onze kinderen om zo hun toekomst te verzekeren.

BEZOEK HUN SITE

Zo hebben wij een warm huis gecreëerd met de nodige professionele zorg.

Wij wouden een familiale sfeer in een open huis, waar ouders altijd welkom zijn en mee instaan voor de dagelijkse werking. Daar krijgen wij, als ouders, de tijd om kwalitatief en onbezorgd met onze kinderen bezig te zijn. Bijs symboliseert de gezonde wisselwerking en interactie tussen de huidige thuissituatie en de nieuwe leefsituatie.

Wij laten onze kinderen niet los maar blijven dit project duwen zodat onze kinderen op een harmonieuze wijze kunnen samenwonen…