Skip to main content
Category

Lotgenotennetwerk

Een thuis voor onze kinderen!

By Lotgenotennetwerk

Vlaanderen kent de dag van vandaag veel prima voorzieningen voor mensen met een beperking.

De realiteit leert ons echter dat er vandaag ook ellenlange wachtlijsten zijn voor deze voorzieningen.

Daarom hebben wij, ouders van 9 kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking ons verenigd met als doel om zelf een nieuwe thuis te creëren voor onze kinderen om zo hun toekomst te verzekeren.

BEZOEK HUN SITE

Zo hebben wij een warm huis gecreëerd met de nodige professionele zorg.

Wij wouden een familiale sfeer in een open huis, waar ouders altijd welkom zijn en mee instaan voor de dagelijkse werking. Daar krijgen wij, als ouders, de tijd om kwalitatief en onbezorgd met onze kinderen bezig te zijn. Bijs symboliseert de gezonde wisselwerking en interactie tussen de huidige thuissituatie en de nieuwe leefsituatie.

Wij laten onze kinderen niet los maar blijven dit project duwen zodat onze kinderen op een harmonieuze wijze kunnen samenwonen…

De Drie Mama’s

By Lotgenotennetwerk

De drie mama’s hebben elk een zoon verloren aan zelfdoding en zetten zich nu in voor goede doelen die een link hebben met het psychologisch welzijn van jongeren.

Zo organiseerden ze al verschillende keren een pannenkoekenverkoop ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Heel wat mensen hebben hen bij deze acties gesteund. Niet alleen door pannenkoeken te kopen, ook door hun verhalen, hun warmte, hun bemoedigende woorden, hun bewondering voor de inzet van de drie mama’s, vooral na wat ze meegemaakt hebben. Door hun aanwezigheid en openheid over de zelfdoding van onze zonen willen ze vooral lotgenoten helpen. Ze willen op die manier zelfdoding bespreekbaar maken en het taboe die er nog steeds rond bestaat doorbreken.

BEZOEK HUN SITE

Vrolijke Kring vzw

By Lotgenotennetwerk

Welkom bij De Vrolijke Kring! Een vzw te Ronse die diens naam te danken heeft aan een uitspraak van één van hun leden: “Omdat dit de enige plek is waar ik me eens vrolijk kan voelen, ondanks alle problemen en beslommeringen in mijn leven”. Deze naam werd dan ook hun handelsmerk: het creëren van een plaats om ook eens te ontspannen en gezellig samen te zijn, evenals het bespreken van elkaars moeilijkheden en het samen zoeken naar oplossingen. De Vrolijke Kring is namelijk een groep mensen die samen vechten tegen armoede in de brede zin van het woord.

BEZOEK HUN SITE

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen."

Joseph Wresinski (ATD vierde wereld)

Als vereniging waar armen het woord nemen, willen zij samenwerken om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De basiswerking is de lijm die de vereniging samenhoudt. Elkaar als mens ontmoeten, verbondenheid tot stand brengen, laagdrempelig zijn, elkaar aanvaarden maar ook steeds verder duwen in de richting van groei en een structurele aanpak van armoede en uitsluiting. Dit is een werk van lange adem. En het is hier dat het schoentje soms wringt: onze maatschappij is gefocust op snelle resultaten en dat is in deze materie onmogelijk. Wederzijds begrip is essentieel om maatschappelijke structuren te veranderen. Concreet bieden zij zelf een aantal vaste activiteiten aan waaronder wekelijkse permanenties waarop iedereen welkom is voor een kop koffie en een babbel, ’t Paletje waar je creatief kan zijn, computerles en een bibliotheek voor de boekenwurmen. Naast deze vaste activiteiten zijn er ook 2 projecten. ‘Wegwijzers’ is een project waarbij vrijwilligers mensen de weg wijzen naar de juiste dienstverlening. Het project ‘De Kompanie’ is een klusjesdienst die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunt op vlak van huisvesting.

Binnen beide projecten zijn er heel wat vrijwilligers met armoede-ervaring die zich engageren om anderen te helpen. Naast de praktische hulp die geboden wordt, verzamelt de vereniging via deze projecten veel signalen m.b.t. de huisvestingsproblematiek en drempels in de maatschappelijke dienstverlening. Het is met deze signalen dat zij beleidsmatig aan de slag gaan. En dit opnieuw samen met mensen in armoede die hun ervaringen delen en samen zoeken naar structurele oplossingen. Zo bieden vrijwilligers in De Vrolijke Kring dus niet alleen (praktische) hulp aan anderen, zij werken ook mee aan structurele armoedebestrijding. Tenslotte is De Vrolijke Kring ook actief omtrent het volgen en geven van vormingen, sensibilisatie m.b.t. armoedeproblematiek, ontmoeten & samenwerken.

ZoJong

By Lotgenotennetwerk

Welkom bij ZoJong; de eerste organisatie voor jonge mantelzorgers! Jonge mantelzorg? Say what?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien in een gezin met een ouder, broer, zus of familielid die een ziekte, beperking, verslaving of psychische problematiek heeft. Hierdoor is de opvoeding vaak anders en krijgen ze kleine en grote verantwoordelijkheden. Dit kan zijn: naar de winkel gaan, koken, poetsen, opruimen, medicatie geven, … Ook als je je mama of papa emotionele steun geeft of je erg veel zorgen maakt, ben je een jonge mantelzorger!

ZoJong is het eerste online platform waar jonge mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, verhalen, tips en zoveel meer. Ont-moeten is hun motto! Zo heeft ZoJong als missie de kwaliteit van leven te verhogen voor jonge mantelzorgers via (h)erkenning, ondersteuning en begeleiding. Dit met als doel bij te dragen aan een maatschappijbeeld waar elke jonge mantelzorger in België zich gedragen, gezien en ondersteund voelt. Ik hoor je denken: ‘Voor wie is hun aanbod dan beschikbaar?’. Wel, voor iedereen! Zowel voor jonge mantelzorgers, professionals, leerkrachten, … Iedereen die iets te maken heeft met jonge mantelzorg(ers) is welkom :)!

BEZOEK HUN SITE

Magenta

By Lotgenotennetwerk

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het je allemaal wat te veel wordt? Dat je er alleen voor staat? Of dat niemand jou begrijpt? Misschien voelt het soms aan dat je de enige bent met een bepaald probleem en/of ervaring. Weet dan dat je niet de enige bent! Weet dat het kan helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat er veel kracht schuilt in peer support; in het samenkomen van mensen met een gedeelde of vergelijkbare levenservaring. Zo krijg je de kans elkaar te vinden, te vatten en te steunen. Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Door het organiseren van informatieve workshops en inspirerende gesprekken creëren ze een context waar ieders hart gelucht kan worden bij mensen die iets gelijkaardig meemaken, waar je eigen kracht ontdekt kan worden en je weerbaarheid  versterkt kan worden.  De werk-leven-balans is al een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met gezonde kinderen.  Een zorg-werk-leven-balans vinden is nog veel complexer. Magenta wilt ouders  en professionelen hierin ondersteunen met een uniek vormingsaanbod.  Dit met als doel elkaar te ondersteunen bij het in eigen handen nemen van ieders leven en het uitstippelen van een weg op maat. Meer specifiek biedt Magenta workshops aan voor ouders van kinderen van 0 tot 14 jaar over balans zorg-werk-leven, samenwerking met hulpverleners en artsen en teamwerk met familie, vrienden, vrijwilligers, … . Voor ouders van kinderen van 15 tot 25 jaar gaan de workshops over schakelen bij meerderjarigheid en toekomstsporen.