Skip to main content

Welkom bij De Vrolijke Kring! Een vzw te Ronse die diens naam te danken heeft aan een uitspraak van één van hun leden: “Omdat dit de enige plek is waar ik me eens vrolijk kan voelen, ondanks alle problemen en beslommeringen in mijn leven”. Deze naam werd dan ook hun handelsmerk: het creëren van een plaats om ook eens te ontspannen en gezellig samen te zijn, evenals het bespreken van elkaars moeilijkheden en het samen zoeken naar oplossingen. De Vrolijke Kring is namelijk een groep mensen die samen vechten tegen armoede in de brede zin van het woord.

BEZOEK HUN SITE

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen."

Joseph Wresinski (ATD vierde wereld)

Als vereniging waar armen het woord nemen, willen zij samenwerken om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De basiswerking is de lijm die de vereniging samenhoudt. Elkaar als mens ontmoeten, verbondenheid tot stand brengen, laagdrempelig zijn, elkaar aanvaarden maar ook steeds verder duwen in de richting van groei en een structurele aanpak van armoede en uitsluiting. Dit is een werk van lange adem. En het is hier dat het schoentje soms wringt: onze maatschappij is gefocust op snelle resultaten en dat is in deze materie onmogelijk. Wederzijds begrip is essentieel om maatschappelijke structuren te veranderen. Concreet bieden zij zelf een aantal vaste activiteiten aan waaronder wekelijkse permanenties waarop iedereen welkom is voor een kop koffie en een babbel, ’t Paletje waar je creatief kan zijn, computerles en een bibliotheek voor de boekenwurmen. Naast deze vaste activiteiten zijn er ook 2 projecten. ‘Wegwijzers’ is een project waarbij vrijwilligers mensen de weg wijzen naar de juiste dienstverlening. Het project ‘De Kompanie’ is een klusjesdienst die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunt op vlak van huisvesting.

Binnen beide projecten zijn er heel wat vrijwilligers met armoede-ervaring die zich engageren om anderen te helpen. Naast de praktische hulp die geboden wordt, verzamelt de vereniging via deze projecten veel signalen m.b.t. de huisvestingsproblematiek en drempels in de maatschappelijke dienstverlening. Het is met deze signalen dat zij beleidsmatig aan de slag gaan. En dit opnieuw samen met mensen in armoede die hun ervaringen delen en samen zoeken naar structurele oplossingen. Zo bieden vrijwilligers in De Vrolijke Kring dus niet alleen (praktische) hulp aan anderen, zij werken ook mee aan structurele armoedebestrijding. Tenslotte is De Vrolijke Kring ook actief omtrent het volgen en geven van vormingen, sensibilisatie m.b.t. armoedeproblematiek, ontmoeten & samenwerken.