Skip to main content

Welkom bij ZoJong; de eerste organisatie voor jonge mantelzorgers! Jonge mantelzorg? Say what?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien in een gezin met een ouder, broer, zus of familielid die een ziekte, beperking, verslaving of psychische problematiek heeft. Hierdoor is de opvoeding vaak anders en krijgen ze kleine en grote verantwoordelijkheden. Dit kan zijn: naar de winkel gaan, koken, poetsen, opruimen, medicatie geven, … Ook als je je mama of papa emotionele steun geeft of je erg veel zorgen maakt, ben je een jonge mantelzorger!

ZoJong is het eerste online platform waar jonge mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, verhalen, tips en zoveel meer. Ont-moeten is hun motto! Zo heeft ZoJong als missie de kwaliteit van leven te verhogen voor jonge mantelzorgers via (h)erkenning, ondersteuning en begeleiding. Dit met als doel bij te dragen aan een maatschappijbeeld waar elke jonge mantelzorger in België zich gedragen, gezien en ondersteund voelt. Ik hoor je denken: ‘Voor wie is hun aanbod dan beschikbaar?’. Wel, voor iedereen! Zowel voor jonge mantelzorgers, professionals, leerkrachten, … Iedereen die iets te maken heeft met jonge mantelzorg(ers) is welkom :)!

BEZOEK HUN SITE