Skip to main content
All Posts By

burgersaanzet-wp-admin

Buddywerking ATK

By Buddywerking

Als we het even moeilijk hebben, dan delen we dat liever niet. Daar willen we niemand mee lastig vallen of we schamen ons een beetje. Wist je dat 60% van de mensen in zo’n situatie niemand om hulp vraagt? Echter, ervaring leert dat we gemiddeld wel 12 mensen om ons heen hebben die met ons willen denken, die met ons willen meezoeken naar oplossingen. Maar hoe krijg je al deze mensen bij elkaar, om samen na te denken over oplossingen die jou zouden kunnen helpen? Mogelijk kan een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) daarbij helpen! Dit is een bijeenkomst waarbij mensen uit iemands eigen omgeving samengebracht worden om een plan te maken. Hier gaat het om familie, vrienden, buren, …: iemands netwerk of kortom; die mensen die je er graag bij hebt. In het plan staat wat het netwerk zelf zal doen – de eigen krachten die ze willen inzetten – en waar ze graag professionele hulp wensen. Een vrijwilliger van de Eigen Kracht Centrale (een Eigen Kracht-coördinator) helpt dit alles te organiseren, maar gaat hierbij niet in op de inhoud. Zo is het mogelijk om je eigen plan te maken, samen met de mensen die jij kiest en verder zelf te bepalen hoe dit zal verlopen. Door samen te denken, te beslissen en te doen. Door je eigen toekomst in handen te nemen. Het kan!

BEZOEK HUN SITE

“Ik heb heel in het begin wel twijfels, wel weerstand, gehad om een Eigen Kracht-conferentie te starten, maar ik had zoiets van: ‘Als ik dit start, dan rond ik dit ook af!’ En door volledig het proces mee te willen doen en effectief te hebben gedaan, voel je ook echt dat je je eigen kracht in handen hebt. Ook al tijdens het proces. Bovendien is iedereen altijd krachtiger dan die zelf denkt, je moet hier alleen in leren én durven geloven. Dat heeft EK© echt voor mij gedaan, mij in mijn eigen kracht laten geloven.”

quote van een kernpersoon waarvoor in 2019 een Eigen Kracht-conferentie werd gehouden

Circuit Sortie

By Community building

Circuit Sortie brengt mensen met en zonder beperking samen.

Mensen kunnen  aangeven welk plekje ze het meest missen. Misschien zijn er anderen mensen die het ook missen of waar anderen ook wel graag eens naartoe willen.

Je deelt je favoriete plekje en vertelt waarom je het zo leuk vindt. Je plekje verschijnt op de website zodat anderen er op kunnen reageren. Iedereen die jouw plekje ook leuk vindt, kan contact opnemen. Circuit Sortie brengt jullie in contact om kennis te maken via  (video)chat of telefoon en als het klikt samen op stap te gaan naar jullie plekje.

Zoek dus tussen alle plekjes naar eentje waar jij graag naartoe wil of voeg zelf een plekje toe. Zo krijg je de kans om nieuwe mensen te leren, een fijne babbel te doen en later misschien af te spreken.

BEZOEK HUN SITE

De Drie Mama’s

By Lotgenotennetwerk

De drie mama’s hebben elk een zoon verloren aan zelfdoding en zetten zich nu in voor goede doelen die een link hebben met het psychologisch welzijn van jongeren.

Zo organiseerden ze al verschillende keren een pannenkoekenverkoop ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Heel wat mensen hebben hen bij deze acties gesteund. Niet alleen door pannenkoeken te kopen, ook door hun verhalen, hun warmte, hun bemoedigende woorden, hun bewondering voor de inzet van de drie mama’s, vooral na wat ze meegemaakt hebben. Door hun aanwezigheid en openheid over de zelfdoding van onze zonen willen ze vooral lotgenoten helpen. Ze willen op die manier zelfdoding bespreekbaar maken en het taboe die er nog steeds rond bestaat doorbreken.

BEZOEK HUN SITE

Sint-Pieters-Deelt

By Community building

Sint-Pieters Deelt wil samen met inwoners, het delen van goederen en diensten in Sint-Pieters stimuleren. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd maar Sint-Pieters Deelt ondersteunt vooral ook initiatieven van inwoners die binnen het thema delen vallen. Zo zijn er naaiclubs, geefpleinen, repaircafés, ruilbeurs…

BEZOEK HUN SITE

Sint-Pieters Eet

Elke woensdag wordt er voor én door Sint-Pieters gekookt! Er wordt samen gekookt, samen gegeten en nadien wordt samen de afwas gedaan. Enkele bedrijven in Sint-Pieters ondersteunen dit project en vrijwilligers uit Sint-Pieters halen ‘resteten’ op. Iedereen is er welkom om mee te doen of mee te eten.

 

Naaiclub Pim Pam Peuz

Naaiclub Pim Pam Peuz komt elke donderdagavond samen in het buurtcentrum. Er wordt samen kledij hersteld maar voorop staat een gezellige babbel in een leuke sfeer.

Vrolijke Kring vzw

By Lotgenotennetwerk

Welkom bij De Vrolijke Kring! Een vzw te Ronse die diens naam te danken heeft aan een uitspraak van één van hun leden: “Omdat dit de enige plek is waar ik me eens vrolijk kan voelen, ondanks alle problemen en beslommeringen in mijn leven”. Deze naam werd dan ook hun handelsmerk: het creëren van een plaats om ook eens te ontspannen en gezellig samen te zijn, evenals het bespreken van elkaars moeilijkheden en het samen zoeken naar oplossingen. De Vrolijke Kring is namelijk een groep mensen die samen vechten tegen armoede in de brede zin van het woord.

BEZOEK HUN SITE

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen."

Joseph Wresinski (ATD vierde wereld)

Als vereniging waar armen het woord nemen, willen zij samenwerken om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De basiswerking is de lijm die de vereniging samenhoudt. Elkaar als mens ontmoeten, verbondenheid tot stand brengen, laagdrempelig zijn, elkaar aanvaarden maar ook steeds verder duwen in de richting van groei en een structurele aanpak van armoede en uitsluiting. Dit is een werk van lange adem. En het is hier dat het schoentje soms wringt: onze maatschappij is gefocust op snelle resultaten en dat is in deze materie onmogelijk. Wederzijds begrip is essentieel om maatschappelijke structuren te veranderen. Concreet bieden zij zelf een aantal vaste activiteiten aan waaronder wekelijkse permanenties waarop iedereen welkom is voor een kop koffie en een babbel, ’t Paletje waar je creatief kan zijn, computerles en een bibliotheek voor de boekenwurmen. Naast deze vaste activiteiten zijn er ook 2 projecten. ‘Wegwijzers’ is een project waarbij vrijwilligers mensen de weg wijzen naar de juiste dienstverlening. Het project ‘De Kompanie’ is een klusjesdienst die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunt op vlak van huisvesting.

Binnen beide projecten zijn er heel wat vrijwilligers met armoede-ervaring die zich engageren om anderen te helpen. Naast de praktische hulp die geboden wordt, verzamelt de vereniging via deze projecten veel signalen m.b.t. de huisvestingsproblematiek en drempels in de maatschappelijke dienstverlening. Het is met deze signalen dat zij beleidsmatig aan de slag gaan. En dit opnieuw samen met mensen in armoede die hun ervaringen delen en samen zoeken naar structurele oplossingen. Zo bieden vrijwilligers in De Vrolijke Kring dus niet alleen (praktische) hulp aan anderen, zij werken ook mee aan structurele armoedebestrijding. Tenslotte is De Vrolijke Kring ook actief omtrent het volgen en geven van vormingen, sensibilisatie m.b.t. armoedeproblematiek, ontmoeten & samenwerken.

Bras dessus bras dessous vzw

By Community building

Arm in arm, samen goed verouderen! De VZW Bras dessus Bras dessous streeft naar een humanere, solidaire samenleving die senioren actief houdt door hen de middelen te geven om zich te engageren en te ontwikkelen. Zo willen ze thuiswonende ouderen uit hun isolement halen met de hulp van vrijwilligers en buurtbewoners. Op deze manier draagt het project bij aan buurtnetwerken van solidariteit, over leeftijdsgrenzen heen. Meer concreet spenderen vrijwilligers en buren enkele uren per week aan het helpen van een kwetsbare en minder mobiele buur door bv. en boodschap te doen, de planten water te geven, een babbeltje te slaan, … Bovendien zorgen ze ervoor dat de oudere opgenomen wordt in het buurtnetwerk door hen te informeren en betrekken bij de activiteiten die er in de buurt plaatsvinden.

BEZOEK HUN SITE

“Door een plek te creëren die bevorderlijk is voor ontmoeting, blijven Miro en BdBd het bewustzijn van het isolement van senioren vergroten", legt Céline Rémy uit. Onder koffie, thee en een paar koekjes mengen de generaties zich, praten met elkaar en leren elkaar kennen elkaar.” Door onze aanwezigheid ontstaat er een bepaalde dynamiek in de buurt, vervolgt ze. Soms kost het proces tijd. Sommigen onderzoeken, aarzelen, komen dan tot rust... vaak langer dan verwacht! Anderen komen met zelfgemaakte taarten om te delen. Weer anderen brengen vrienden mee.”

quote uit La Libre (Van Vyve, 2018).

Cabane Banane

By Community building

Cabane Banane is een zomerse burenbar voor en door buren van de Gentse stationsbuurt Zuid, de parochie Sint-Pieters-Buiten. Samen creëren ze een warme plek waar de buurt samenkomt. Waar ze elkaar ontmoeten. Waar dingen ontstaan. Je kan hen deze zomer terugvinden op de UGent Campus Sterre, rechts van het S5 gebouw. Te voet of met de fiets neem je het paadje links van het tankstation/carwash op de Sterre.

“Waarom doen jullie dat? Een hele zomer zijn jullie druk bezig, volgen alles op, motiveren buren om zich te engageren, zijn jullie in de weer met bestellingen, met afspraken maken, met opruimen, met klaarzetten, met opendoen en afsluiten? Ewel, omdat we het graag doen. Niets meer of niets minder dan dat. Soms is ’t inderdaad eens sleuren en trekken. Soms gebeurt er eens iets dat je liever niet ziet gebeuren. Soms is ’t wel eens lastig: “Verdorie, er staat maar een iemand op de lijst, ik zal er mij ook opzetten”. Maar, over ’t algemeen is ’t zeer plezant om dit te doen. En alleen lukt het niet. Samen wel. Wat voor een fijne mensen wonen er toch in onze wijk.”

BEZOEK HUN SITE

Enchante

By Community building

Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken. Echter, voor veel mensen zijn eenvoudige diensten niet vanzelfsprekend. Daar brengt Enchanté verandering in! Zij zijn een netwerk van hartelijke handelaars, sociale organisaties en sympathieke klanten die kleine diensten aanbieden aan eender wie er nood aan heeft. Van een glas water tot een plek om je rugzak even achter te laten, van een haarknipbeurt tot een ruimte waar je kan uitrusten. Het netwerk is voor iedereen toegankelijk en creëert zo de mogelijkheid tot ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders niet hadden leren kennen. Enchanté! 

BEZOEK HUN SITE

“Er zijn voorzieningen voor daklozen of mensen met psychische problemen. Maar dan zitten daklozen onder de daklozen. Ze hebben behoefte aan een plek waar ze mens kunnen zijn onder de mensen. Dankzij Enchanté kan dat.”

Ambassadeur Natacha

Trivelo

By Community building

TriVelo is een fietstaxidienst voor minder mobiele personen in Gent. Passagiers worden met een riksja of rolstoelfiets opgehaald door de fietsers. Die laatste zijn vrijwilligers, een mix van nieuwkomers en minder nieuwe Gentenaars. TriVelo wil vereenzaming van senioren tegengaan, integratiedrempels voor nieuwkomers verlagen en connectie tussen verschillende gemeenschappen bevorderen. 

BEZOEK HUN SITE

“We maken verplaatsingen mogelijk die anders simpelweg niet zouden doorgaan. Zo brengen we een koppel elke vrijdagochtend naar de markt. Na de lunch pikken we hen weer op. Het is niet ver, maar fysiek lukt dat niet meer voor hen. Hetzelfde verhaal bij een vrouw die haar man gaat bezoeken in een woonzorgcentrum 500m verder in de straat. Onze vrijwilligers brengen haar drie namiddagen in de week naar het woonzorgcentrum: een prima en betaalbare oplossing. We halen die mensen echt uit hun kot, en uit de eenzaamheid.”

Liesbet

De Volle Aflaat

By Vrijwillig engagement

Een betaalbare woning voor vluchtelingen? Die realiseerde de Gentse buurtgroep De Volle Aflaat in Sint-Amandsberg. De Volle Aflaat heeft mensen met een hart voor vluchtelingen gemobiliseerd om mee te investeren in een betaalbare huurwoning voor een vluchtelingengezin. Het huis werd in 2020 aangekocht en opgefrist in samenwerking met wooncoop. Nu wordt de woning bewoond door een gezin van erkende vluchtelingen. De buurtgroep helpt de nieuwe bewoners hun weg te vinden. Om de lage huurprijs te garanderen werd aan de investeerders gevraagd  om voor een periode van 5 jaar afstand te doen van rendement. In andere woorden: het geld van de investeerders blijft evenveel waard terwijl ze mensen in nood helpen!

BEZOEK HUN SITE

“Wij wilden een concreet antwoord bieden op de woningnood voor vluchtelingen in Gent. Ook zij die erkend zijn als vluchteling hebben het immers zeer moeilijk om een woning te huren. Niet alleen omwille van de hoge prijzen maar ook omdat zij de taal vaak niet goed spreken. Zo worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Als wij iets van die mensen vragen, moeten we ook in hen investeren.”

– Marjan Hillewaere in De Morgen, 26 november 2020. Het project ging over één woning, maar De Volle Aflaat wil andere buurtgroepen overal in België inspireren en stimuleren tot gelijkaardige initiatieven.